Potpisan ugovor o ljetnom održavanju regionalne ceste R-448

Danas je potpisan Ugovor o izvođenju radova na ljetnom održavanju regionalne ceste R-448 Potkozara-Goražde-Hrenovica za 2019. godinu, čime su stvorene pretpostavke za redovno održavanje pomenutog putnog pravca koji je u nadležnosti kantonalne Direkcije za ceste.

Zbog vrijednosti ugovorenih radova koji su procijenjeni na iznos od 65.955,00 KM, Ugovor je u ime Ministarstva za privredu kao naručioca radova, potpisala premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća, dok je u ime izvođača radova, privrednog društva „OKAC“, ugovor potpisao direktor Halil Oković.

Kako stoji u ugovoru, radovi na održavanju podrazumijevaju zatvaranje udarnih rupa i sanaciju lokalnih ošetećenja na kolovozu, čišćenje kanala, propusta i rigola, sječenje granja i šiblja, te ostale radove na održavanju koji imaju za cilj da osiguraju nesmetano odvijanje saobraćaja na ovoj regionalnoj cesti.

Današnjem potpisivanju ugovora prisustvovali su i ministar za privredu Mensad Arnaut te direktorica Direkcije za ceste Izeta Jahić.

www.bpkg.gov.ba