Uprava policije informacija za period od 26.07.2019. do 29.07.2019. godine

Postupajući po prijavi od 25.04.2019.godine službenici Sektora kriminalističke policije MUP-a BPK-a Goražde su dana 26.07.2019.godine Kantonalnom tužilaštvu Goražde dostavili Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu “Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga” iz člana 239. stav 3. KZ F BiH, protiv osumnjičenog Dž.V. iz Goražda.

U 17,40 sati dežurnoj službi policijske stanice Ustikolina putem telefona obratio se R.S. nastanjen u općina Foča u F BiH,  i prijavio da ga je fizički napao P.E. nastanjen u općina Foča u F BiH, gdje je R.S. zadobio vidne tjelesne povrede. Na lice mjesta izašla patrola policije policijske stanice Ustikolina gdje nisu zatekli P.E., a licu R.S. ukazana je ljekarska pomoć u JU Dom zdravlja Ustikolina, a zatim u UC Kantonalne bolnice Goražde. Dežurni ljekar je konstatovao da je R.S. zadobio povrede i to lom jedanestog  rebra na lijevoj strani, homatom pored lijevog oka, ogrebotinu na ruci i stomaku, ali se nije izjasnio o stepenu povreda. Dalji rad na djelu preuzeli službenici Sektora kriminalističke policije K MUP-a Goražde, a o svemu obavješten je Kantonalni tužilac koji je konstatovao da navedeno djelo ima obilježja KD-e iz čl. 173 KZ F BiH “Lahke tjelesne povrede”.

U 19,35 sati dežurnoj službi policijske stanice Goražde prijavljeno je da je u ul. Ibrahima Popovića Grad Goražde zapaženo parkirano sumnjivo p/m/v marke “Woklsvagen-kombi T4”, te da je parkirano od jutarnjih sati. Na lice mjesta izašla patrola policije policijske stanice za kontrolu i regulisanje saobraćaja Goražde koji su potvrdili navode prijave i obezbjedili navedeno vozilo. Za navedeno vozilo policijska stanica Čajniče-RS je prijavila da je u noći 24/25.07.2019 godine na prostoru općine Čajniče-RS, otuđeno pomenuto vozilo, a isto je  vlasništvo T.S. iz Čajniča. Uviđaj izvršili službenici Sektora kriminalističke policije K MUP-a Goražde, a vozilo je predato vlasniku uz prisustvo patrole policije policijske stanice Čajniče.  Dalji rad na navedenom događaju je u toku.

Dana 27.06.2019.godine u 15,45 sati dežurnu službu policijske stanice Ustikolina obavjestila je patrola policije policijske stanice Ustikolina, da je u mjestu Turjaci, općina Foča u F BIH, izvršena bespravna sječa veće količine bukovog drveta, od čega je jedan dio odvezen sa lica mjesta, dok je drugi dio odsječenih stabala ostao na licu mjesta. Obavješten čuvar šuma Kantonalne uprave za šumarstvo koji je izašao na lice mjesta sa istražiteljem policijske stanice Ustikolina. Čuvar šuma sa sigunošću nije mogao ustanoviti na licu mjesta vlasništvo šume, privatna ili državna šuma, kao ni tačnu količinu odsječenog drveta. Uviđaj na licu mjesta će se izvršiti naknadno. Dalji rad na dokumentovanju događaja i kvalifikaciji djela, kao i pronalasku počinioca je u toku.

Dana 28.06.2019.godine u 12,25 sati dežurnoj službi policijske stanice Goražde prijavljena je saobraćajna nezgoda na magistalnom putu M-20 u mjestu Crkvine, Grad Goražde, sa materijalnom štetom i povrijeđenim licima. Na lice mjesta upućena je patrola policije policijske stanice za kontrolu i regulisanje saobraćaja Goražde, koji su izvršili uviđaj nezgode i obavjestili da su u istoj učestvovali: B.R. iz Goražda, upravljao p/m/v marke “Peugeot 307”, i S.Z. iz Bačke Topole-R.Srbija, upravljao p/m/v marke “Mazda CX5”. U UC Kantonalne bolnice Goražde dežurni doktor konstatovao povrede grudnog koša i ogrebotinu na desnoj ruci kod S.Z., a kod B.R. povrede desne podlaktice, te se doktor  nije izjasnio o stepenu povreda. Zbog počinjenog prekršaja protiv vozača S.Z. podnešen je prekršajni nalog iz oblasti ZOOBS-a na putevima u BiH.

bpk.gov.ba