Skandal u Skupštini BPK Goražde(VIDEO)

Tokom zasjedanja Skupštine BPK Goražde kod rasprave o tački dnevnog reda za izbor članova Nezavisnog odbora za izbor policijskog komesara došlo je do sukoba u kantonalnom parlamentu.Pogledajte video: