Sastanak premijerke BPK Goražde s predsjednicom Udruženja „Seka“

 

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća danas je održala sastanak s predsjednicom Udruženja „Seka“ Goražde Esmom Drkendom, na kojem je upoznata s radom ovog udruzenja i njegovom aktivnostima na prevenciji, zaštiti i borbi protiv nasilja u porodici na području BPK Goražde.

Predsjednica udruženja „Seka“ informisala je premijerku Aidu Obuću da je u okviru ovih aktivnosti urađen i Program mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv korupcije za područje BPK Goražde, na koji je Vlada BPK Goražde dala svoju saglasnost krajem prošle godine.

Kako je istaknuto, te aktivnosti bi, između ostalog, podrazumijevale i otvaranje Sigurne kuće na području BPK Goražde, obzirom da je nakon istraživanja o registrovanom nasilju na području BPK Goražde za period 2012-2017. godina zaključeno da postoji potreba za ovakvom vrstom pomoći za žrtve nasilja.

Nakon što su izneseni osnovni pokazatelji o implementaciji mjera iz ovog programa i šta će ta implementacija podrazumijevati u narednom periodu, premijerka BPK Goražde dala je punu podršku ovim aktivnostima, uz napomenu da će Vlada i nadležna ministarstva podržati  realizaciju mjera iz ovog programa u skladu s mogućnostima i raspoloživim resursima.

 

 Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba