Goraždanske ulice ponovo poplavile nakon jake kiše

Jaka kiša koja je u popodnevnim satima zahvatila područje Goražda ponovo je izazvala strah od poplava, posebno u ulici Kulina bana gdje su nedavno poplavljene i obrtničke radnje, te pričinjena velika materijalna šteta njihovim vlasnicima.

Iako su pratili sa strepnjom gdje odlaze ogromne količine vode koje su se slile iz okolnih naselja u ulicu Kulina bana ovaj put voda bar nije završila u radnjama.

Naime, nakon prošlih poplava radnici kompanije “Euro-Asfalt” koja izvodi radove na rekonstrukciji nekoliko ulica u Goraždu, postavili su odvodne kanale kako bi riješili problem površinskih voda i plavljenje objekata u ovom dijelu grada.

Dosadašnja ponuđena rješenja višegodišnjeg problema odvoda površinskih voda nisu se pokazala najboljim, što je u konačnici i dovelo do poplava u ovom dijelu grada pa se za kratko vrijeme velika količina vode i drugog materijala našla u podnožju ove ulice koja još uvijek čeka na svoju finalnu rekonstrukciju.

Kako bi spriječili ponovni kolaps površinske odvodnje kakav se desio nedavno radnici Euroasfalta su izbušili rupe prema Podhranjenskom potoku kako bi omogućili protok vode i drugog otpadnog materijala koji voda donese.

Vlasnici radnji u Kulina bana danas nisu poplavljeni, ali očekuju kvalitetnija rješenja.

“Ovo još nije rješeno, pratili smo danas šta se dešava i logično je da treba napraviti propuste u Koloniji i na ulazu u Grabovik, jer otuda se slijeva voda i sve završi ovdje”, poručili su.

I predsjednik Savjeta MZ Goražde 2 Alen Selimović dijeli isto mišljenje.

“Da su odradili odvode na mjestima gdje je najveći priliv vode, na raskrsnici prema Rorovima i putu do Pobjede, bilo bi pravo rješenje. Prije nekoliko godina sve su upropastili jer su uklonili veliki odvod, rešetku koja je bila preko cijele ceste i tako je voda išla direktno u potok kod NLB banke. Tako da uvijek možemo imati problem jer oborinske vode nisu pokupljene na mjestima gdje bi po logici trebalo da budu, na samom izvoru već su odvode stavili na ušće gdje se već akumulira voda”, kaže Selimović.

Činjenica je da radovi u ovom dijelu grada još nisu okončani, predstoji postavljanje završnog sloja asfalta nakon završetka sanacije ulice Seada Sofovića Sofe koja je u toku.