Započela trodnevna edukacija nastavnika razredne nastave o temi „Zdravlje mladih“

 

Ministarstvo za obrazovanje, mlade,nauku, kulturu i sport i Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u saradnji sa Asocijacijom XY započeli su danas trodnevnu edukaciju nastavnika razredne nastave o temi „Zdravlje mladih“, koja se održava u Osnovnoj školi „Fahrudin Fahro Baščelija“.

Radi se o jednoj u nizu edukacija o ovoj temi o kojoj će razredne starješine IV i V razreda razgovarati sa učenicima na odjeljenskim zajednicama. U planu Ministarstva za obrazvanje, mlade, nauku, kulturu i sport i Pedagoškog zavoda je da sa ovim veoma važnim aktivnostima započene već u narednoj školskoj godini.Ova tema jako je interesantna i pomaže mladima u njihovom razvoju, shvatanju i poimanju njihove mladosti. Ovakve teme odlučili smo da radimo putem odjeljenskih zajednica, s ciljem da ne opterećujemo ni nastavnike ni učenike sa dodatnim nastavnim predmetom, niti sa dodatnim fondom sati, već ćemo to dodatno implementirati kroz odjeljensku zajednicu. Veliko mi je zadovoljstvo da kažem da smo sa ovim kompletno osnovno obrazovanje i odjeljenske zajednice u osnovnom obrazovanju obuhvatili i da smo mi prvi u BiH koji smo to uspjeli da uradimo i realizujemo u našim školama“- istaknula je ovom prilikom direktorica Pedagoškog zavoda Dika Makota.

Kako je istaknuto, ova edukacija rezultat je višegodišnje, vrlo uspješne, saradnje Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i Pedagoškog zavoda sa Asocijaciom XY.

„Zahvaljujući ovoj saradnji koja traje pune tri godine mi smo uspjeli da razvijemo jedan vrlo kvalitetan edukativni sadržaj za mlade ljude. Bosansko-podrinjski kanton je jedan od rijetkih kantona u Federaciji BiH koji je postigao vrlo specifičan način rada te koji je između ostalog omogućio mladim ljudima da ima pristup kvalitetnim i provjerenim informacijama u oblasti zdravlja“-riječi su Tijane Medvedec Hodžić, program menadžerice Asocijacije XY.