Riješavanje statusa dječijeg vrtića SOS kinderdorf u Goraždu i dalje je na čekanju

Iako prvobitno planirana, Odluka o ustupanju na korištenje objekta SOS Kinderdorf Internacional gradu Goraždu, na prijedlog gradonačelnika Muhameda Ramovića skinuta je sa dnevnog reda jučerašnje sjednice Gradskog vijeća Goražde.

Ramović pojašnjava da je razlog poštivanje zakona, koji  jasno propisuje da se u javne ustanove uposlenici zapošljavaju isključivo na osnovu javnog konkursa.

„ Zakonski, sadašnje uposlenike ne možemo preuzeti zajedno sa SOS Kinderdorfom u nadležnost gradske uprave. Ukoliko bi se za osam sadašnjih uposlenika ponudio ugovor o djelu automatski bi im se prekinuo radni staž. Zato moramo pronaći najbolje riješenje u interesu djece ali i uposlenika sa dugogodišnjim iskustvom“ – precizirao je Ramović.

Najavio je da bi status goraždanskog vrtića SOS Kinderdorf trebao konačno biti riješen na  narednoj sjednici Gradskog vijeća.

„ Nama je u interesu da se to riješi, jer Goraždu trebaju ne samo dva već i tri vrtića. Komisija koju smo formirali bit će pojačana sa timom pravnika, kako bi smo pronašli najbolje riješenje i kako tih osam sadašnjih uposlenika ne bi ostalo na ulici. Molimo i roditelje za strpljenje jer svi imamo zajednički interes“ – kazao je gradonačelnik Goražda.

Na riješavanje statusa dječiji vrtić SOS Kinderdorf u Goraždu čeka već godinu dana. Iako je gradska uprava ranije izrazila spremnost da u trajno vlasništvo preuzme nekretnine i uposlenike vrtića, spajanjem sa gradskim vrtićem „Sunce“, donatori iz Austrije su u međuvremenu promijenili odluku.

Objekat SOS Kinderdorfa sa kompletnim inventarom sada nude na period od deset godina, bez nadoknade, o čemu se treba očitovati Gradsko vijeće.