Održan okrugli sto na temu „kapacitet poslovnih subjekata i raspoređivanje učenika na praktičnu nastavu”

U organizaciji Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) i JU Srednje stručne škole “Džemal Bijedić” Goražde danas je u prostorijama škole održan okrugli sto na temu “Kapaciteti poslovnih subjekata i raspoređivanje učenika na praktičnu nastavu” na kome su učestvovali predstavnici privrednih subjekata sa područja BPK-a Goražde. Cilj sastanka je jačanje saradnje između privrede i obrazovnog sistema, a glavni cilj je uspostava jasne strukture, kako bi svaka kompanija u kojoj se odvija praktična nastava imala jednake polazne tačke za realizaciju praktične nastave. U školskoj 2019/2020. godini JU Srednju stručnu školu “Džemal Bijedić” Goražde pohađat će ukupno 207 učenika raspoređenih u 11 obrazovnih zvanja/zanimanja. Danas su predstavnici kompanija sa područja našeg kantona imali priliku da iskažu potrebe za učenicima koji će obavljati praktičnu nastavu. Prema Pravilniku o obavljanju praktične nastave u privrednim subjektima, a koji je usvojen na području našeg kantona kompanije su dužne svim učenicima koji obavljaju praktičnu nastavu isplatiti određeni vid novčane naknade za vrijeme provedeno u privrednom subjektu. U toku prošle školske godine je provedena uspješna saradnja sa kompanijma sa područja našeg kantona u vidu obavljanja praktične nastave, te je ovaj sastanak održan i sa ciljem unaprijeđenja samog izvođenja časova praktične nastave. Uspješna saradnja i pozitivni komentari su uticali i na to da se ove godine odazove veći broj kompanija sa zahtjevima za obavljanje praktične nastave u njihovim poslovnicama. Tako je ove godine prema zahtjevima poslodavaca planirano da praktičnu nastavu u privrednim subjektima obavlja oko 100 učenika naše škole.