Riječ po riječ 19.9.2019. Tema: Zakon o demobilisanim borcima u BPK