Premijerka BPK Goražde o Radeljašu: Mislim da se to ime neće naći na vladi!

Radeljaš je na ovu funkciju trebao doći kao kandidat Stranke demokratske aktivnosti (A SDA) u Goraždu kojoj je u raspodjeli pozicija koalicionih partnera pripalo mjesto ministra privrede, ali i direktora Direkcije cesta BPK Goražde.

Aida Obuća, premijerka BPK Goražde u izjavi  isključuje svaku mogućnost da se to desi.

“Vlada niti je imala na dnevnom redu pitanje imenovanja direktora Direkcije za ceste niti se razgovaralo o Esedu Radeljašu kao potencijalnom kandidatu za direktora. Ja sam kontaktirala i resornog ministra za privredu Mensuda Arnauta jer je Direkcija za ceste u nadležnosti ministarstva privrede i ministar mi je potvrdio da on nema nikakvih ni zvaničnih dopisa niti saznanja da se radi o prijedlogu Eseda Radeljaša za direktora Direkcije za ceste. Stav ove vlade, ali i Ministarstva je da u slučaju imenovanja direktora Direkcije cesta, to bude osoba koja je kompetentna i da u potpunosti ispunjava sve uslove u skladu sa zakonom. Ja lično mislim da su to samo špekulacije i da se to ime neće naći na vladi”, izjavila je Obuća.

I dok Obuća isključuje svaku mogućnost o imenovanju Radeljaša na poziciju direktora Direkcije cesta, da nisu u pitanju špekulacije pokazuje odluka Stranke demokratske aktivnosti (A SDA) u Goraždu od 25. septembra ove godine u kojoj decidno stoji da je kandidat za vršioca dužnosti direktora Direkcije za ceste Esed Radeljaš, što je potvrda pisanja od prije nekoliko dana.

U međuvremenu se oglasila i centrala A SDA iz koje su pojasnili da svako imenovanje na javne funkcije kandidata iz ove stranke mora dobiti saglasnost Kadrovske komisije koju imenuje Predsjedništvo A-SDA te da najavljeno imenovanje Radeljaša na poziciju direktora Direkcije cesta BPK Goražde ova komisija nije razmatrala i da odbacuju svaku mogućnost najavljenog imenovanja kao kadrovsko rješenje A-SDA.

To ipak ne mijenja činjenicu da je upravo Radeljaš bio izbor stranke u Goraždu ili bar jednog njenog dijela. Da li će ostati pri svom stavu ili ne, od predsjednika Kantonalnog odbora A SDA Goražde Muse Adžema danas smo dobili kratak odgovor da će se o tome oglasiti ovih dana.