Dan otvorenih vrata pod sloganom „ Sigurna porodica-sigurno dijete“

 

U okviru programa obilježavanja Nedjelje djeteta u Bosanskopodrinjskom kantonu (BPK), danas je dječijem vrtiću „SOS Kinderdorf“ u Goraždu upriličen Dan otvorenih vrata pod sloganom „ Sigurna porodica-sigurno dijete“.

Namjera SOS kinderdorfa i partnerskih organizacija i institucija bila je ukazati na potrebu jačanja porodice i poštivanja dječijih prava.

Po riječima koordinatorice Projekta jačanja porodice Indire Hadžihafizbegović, cilj je pokušati javnosti poslati poruku o važnosti poštivanja dječijih prava

„ Preventivnim programom kojim se bave SOS dječija sela mi radimo sa porodicama koje su prepoznate kao porodice pod rizikom odvajanja djece od bioloških roditelja. U saradnji sa Centrom za socijalni rad BPK radimo mnogo i nudimo brojne sadržaje porodicama i djeci koji su uključeni u Projekat jačanja porodice“ – kazala je Hadžihafizbegović.

Podsjetila je da ovaj projekat datira od 2009. Godine te ocijenila da je i od strane institucija  potrebno više senzibiliteta kroz pružanje podrške djeci kojoj je ona potrebna

„ Projekat se realizuje na nivou tri godine i mi u prosjeku imamo uključenih 110 djece od nula do 18 godina i 45 porodica, s tim da nismo ograničeni samo na prostor BPK i FBiH već idemo i u RS, primjerice uVišegrad, Čajniče, kako bi smo vodili brigu o tim porodicama“ – pojasnila je.

V. d direktorice Centra za socijalni rad BPK Goražde Sanela Zec smatra da Nedjelja djeteta nije jedina prilika uz koju se treba govoriti o pravima djece, naglasivši da bi se o tome trebalo voditi računa tokom cijele godine

„ Mi sarađujemo na način da Centar za socijalni rad identifikuje određeni broj porodica pod rizikom i predlaže ih SOS-u za pružanje podrške. Svaka porodica s everifikuje i izrađuju se individualni planovi zaštite, vrši se njihova revizija. Ti planovi podrazumijevaju uključenje tih porodica u rad svih relevantnih aktera i resursa koje imamo, s ciljem riješavanja problema tih porodica po prioritetima“ – kazala je Zec.