Prezentovane prioritetne aktivnosti Vlade BPK Goražde do kraja 2019.godine

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća susrela se danas s predstavnicima Misije OSCE-a u BiH-Ured u Foči.

Na sastanku sa vršiocem dužnosti šefa Ureda Misije OSCE-a u Foči Cristianom Baraleom i Željkom Vukmanovićem, između ostalog, razgovarano je o dosadašnjim aktivnostima Tima za borbu protiv korupcije BPK Goražde te aktivnostima u vezi sa potpisanim Protokolom o saradnji na prevenciji prosjačenja radne eksploatacije i svih i drugih oblika trgovine ljudima i postupanja prema žrtvama trgovine.

Takođe, na ovom sastanku premijerka BPK Goražde Aida Obuća upoznala je predstavnike Misije OSCE-a o trenutnim aktivnostima Vlade u vezi uspostave Dijaliznog centra pri JU“ Kantonalna bolnica“ Goražde, kao i održavanju finansijske stabilnosti u budžetu BPK Goražde do kraja 2019.godine. Pored ova dva prioriteta koja su u planu ove Vlade do kraja 2019.godine je i usvajanje budžeta BPK Goražde za 2020.godinu.

Predstavnici Misije OSCE-a u Foči nadaju se nastavku dobre saradnje s Vladom BPK Goražde , posebno ističući zadovoljstvo što se na čelu Vlade nalazi žena.

www.bpkg.gov.ba