Riječ po riječ 10.10.2019. Tema:Poljoprivredna proizvodnja i prehrambena industrija BPK Goražde-BiH