Predstavnici švicarske Agencije za razvoj posjetili su danas Bosanskopodrinjski kanton (BPK) Goražde

Tokom razgovora sa premijerkom BPK Goražde izrazili su spremnost da pruže podršku pri izradi nove Strategije razvoja ovog dijela BiH.

“ Već duže vrijeme mi vodimo razgovore sa ambasadom Švicarske I razvojnom agencijom (UNDP) kada je u pitanju podrška projektima na području BPK. Danas smo to konkretizirali u slučaju Strategije razvoja. Naša trenutna strategija ističe 2020.godine I potrebno je početi pripremati novu za naredni period” – kazala je premijerka BPK GOražde Aida Obuća.

Dodala je das u predstavnici agencije upoznati sa  namjerama vlasti u ovom dijelu BiH kada je riječ o strateškim opredjeljenjima

“ Bilo je potrebno reći u kojoj je fazi impelementacija prethodne Strategije razvoja  I šta su prednosti I mane strateškog planiranja na način kako je t rađen do sada. Ohrabrujuće je da će švicarska AGencija za razvoj podržati projekat izrad enove strategije na način da mi ne budemo samo korisnici, da nam je neko drugi uradi, već da budemo partneri u izrad nove STrategije razvoja BPK Goražde” – precizirala je Obuća.  

Naglasila je da će Strategija razvoja BPK  u svakom slučaju pratiti donošenje strategije na nivou Federacije I to za period od 7 godina.