Riječ po riječ 17.10.2019. Tema: Aktuelna situacija u zdravstvu BPK Goražde s akcentom na kolektivne ugovore