Revizori upozorili: BPK Goražde nije vratio ni feninga kredita MMF-u iz 2009. godine

Naime, Ured za reviziju institucija dao je “mišljenje sa rezervom”, a najviše zamjerki kantonalnoj vladi odnosi se na vraćanje kredita koji je BPK Goražde dobio od MMF-a 2009.godine u iznosu od 8,7 miliona KM. Revizorski izvještaj ukazao je na neophodnost vraćanja kredita.

“Vladi BPK Goražde se prvenstveno zamjera što kredit od MMF-a u iznosu od 8,7 miliona KM, nije vođen na pravilan način. Nisu evidentirane kratkoročne obaveze po osnovu kamata koje su bile i otplate glavnice u samom kreditu. Nažalost, to kreditno zaduženje je podignuto 2009. godine, kanton se zadužio tim sredstvima i nikad do danas nije uplaćen niti jedan fening po osnovu vraćanja” , izjavio je Mirsad Agović, ministar finansija BPK Goražde.

Agović podsjeća da su tadašnji predstavnici BPK Goražde potpisali ugovore kojima su jasno precizirane obaveze kantona.

“Sada postoji mogućnost da Federacija sama za taj iznos umanjuje prihode koji su namjenjeni ovom kantonu i to je jedna opasnost. Mi ćemo morati aktivnim odnosom prema ministarstvu finansija i Vladi FBiH, uraditi reprogram tih obaveza, da rasteretimo ovaj budžet koji je ionako prilično opterećen”, kazao je Agović.

Shodno mišljenju revizora utvrđene su smjernice I prioriteti, a Agović ističe da plan koji je usvojila kantonalna vlada sadrži 31 mjeru koja se mora provesti, kako bi se stabiliziralo stanje u budžetu BPK.

Revizori su, ističe Agović, imali primjedbe I za postupanje po Zakonu o javnim nabavkama, za nepostojanje interne revizije i sistema finansijskog upravljanja i kontrole, a u ministarstvu finansija su odmah pokrenuli procedure u tom pravcu.