Riječ po riječ 24.10.2019. Tema:Realizacija projekata na području Grada Goražde – gradonačelnik Goražda