Održan sastanak pregovaračkih timova Vlade i Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu BPK Goražde

Pregovarački tim Vlade i Nezavisnog strukovnog sinidkata radnika zaposlenih u zdravstvu Bosansko-podrinjskog kantona Goržade održao je danas sastanak na kojem je prezentovan Protokol o vođenju pregovora radi pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji BPK Goražde.

Protokolom je definisan postupak i rokovi za pregovore u cilju potpisivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na području BPK Goražde.

Nakon donošenja odluke Vlade o davanju saglasnosti na potpisivanje ovog protokola, predstavnici pregovaračkih timova će ponovo održati sastanak na kojem bi trebao biti potpisan ovaj dokument.

 

www.bpkg.gov.ba