I dalje neizvjestan status dječijeg vrtića SOS kinderdorf u Goraždu

U Gradskoj upravi Goražde jučer je održan još jedan u nizu sastanaka o budućem statusu dječijeg vrtića SOS Kinderdorf u ovom gradu.

Sastanku su pored zvaničnika Grada Goražda te članova radne grupe Gradske uprave prisustvovali i predstavnici SOS Dječijih sela BiH te premijerka i ministri u Vladi BPK Goražde.

Organizacija SOS Dječija sela BiH zbog strateških opredjeljenja odlučila je zatvoriti SOS vrtić u Goraždu 31. decembra ove godine, a Gradu Goraždu spremna je ustupiti objekt vrtića bez naknade, na period od deset godina što u Gradskoj upravi zasad nisu spremni prihvatiti.

Nacionalna direktorica SOS Dječijih sela BiH Mirela Đečević-Gruenther naglasila je da ova organizacija ima dobre namjere, kao i u proteklih 20 godina, te da želi da radi za dobrobit djece.

– Mi smo razgovarali o određenim modalitetima i kako bi trebali riješiti ovaj problem. Naša ponuda i dalje stoji i nikad nije ni bila sporna, to jeste da mi predajemo vrtić na 10 godina na korištenje bez naknade, to jeste vrtić i resursnu sobu i da vlasti preuzmu kompletno finansiranje i to je ono iza čega mi i dalje stojimo i nadam se da ćemo doći jedan korak dalje u narednim danima -kazala je.

Pojasnila je da se SOS Dječija sela žele ponovo fokusirati na ono što im je strateška orijentacija, a to je staranje o djeci bez roditeljske brige i pomoć porodicama u kojima se nalaze djeca, kako bi sutra spriječili da djeca iz tih bioloških porodica ostanu bez porodične brige.

– Naša strateška orijentacija jeste da se vratimo tim poslovima koji i jesu naša misija. Međutim mi već niz godina pokušavamo da predamo uz dobru volju ovaj vrtić s resursnom sobom vlastima i kažemo im bez ikakve naknade, molimo preuzmite. Želimo vjerovati da će i vlasti prepoznati našu dobru namjeru i da će zaista u interesu djece odlučiti da prihvate našu ponudu tako da se nadamo pozitivnom ishodu jer i nama je u interesu da riješimo ovaj problem za dobrobit djece – kazala je nacionalna direktorica SOS Dječijih sela BiH.

Gradonačelnik Goražda Muhamed Ramović podsjetio je da je još na snazi ugovor po kojem je 1999. godine, tada općina, danas Grad Goražde, organizaciji SOS na 99 godina ustupila zemlju na korištenje.

– Prošle godine predložen je novi ugovor, po kojem bi grad u potpunosti preuzeo imovinu i obaveze SOS-a i naravno da se nastavi baviti ovom djelatnošću. Gradsko vijeće 26. oktobra 2018. godine donosi odluku o preuzimanju, ali kad je trebalo potpisati ugovor kod notara, dolazi do situacije da SOS ne želi postupiti u skladu sa ponudom. Danas imamo situaciju o kojoj nas je nacionalna Direktorica SOS-a obavijestila da je direktor SOS-a iz Sarajeva Amir Omanović na svoju ruku predložio taj ugovor za koji nije imao saglasnost u centrali, što me iznenadilo, jer zašto smo se mi godinu dana bavili tom ponudom koju smo prihvatili i Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo i sada saznajemo da je to bila samoincijativa jednog direktora koji nije imao pravo na to – kazao je Ramović.

Dodao je da je nova ponuda iz juna ove godine o preuzimanju vrtića na period od 10 godina, zakomplikovala situaciju.

– Nude nam na 10 godina korištenje objekta i da ostanu radnici isti koji tu rade. Međutim, u skladu sa propisima, mi radnike moramo primati po javnom oglasu i to je jasno. Danas smo usvojili zaključke gdje još jednom tražimo od SOS-a da sagleda mogućnosti da se primijeni ponuda iz 2018. godine po kojoj u potpunosti preuzimamo svu imovinu, i da oni u roku od 10 dana ponude model koji je za njih prihvatljiv i da s tim prijedlogom idemo prema Gradskom vijeću – kazao je Ramović.

Na sastanku je naglašeno da ne dolazi u obzir razdvajanje vrtića i resursne sobe koju koriste djeca s poteškoćama u razvoju.

– Mi smo prije svega insistirali na pronalsku rješenja problema SOS vrtića u Goraždu i opstojnost Resursne sobe koju u potpunosti finansira Vlada BPK-a i te obaveze se u potpunosti izvršavaju. Dakle nećemo pristati na opciju razdvajanja. Ono što mi sa svoje strane insistiramo jeste da se u potpunosti poštuju potpisani ugovori i da se u nemogućnosti poštivanja ugovora traže rješenja koja su moguća u cilju zaštite interesa djece na području BPK-a. Mi smo svjesni činjenice da nam je vrtić neophodan i da je i ovaj kapacitet od dva vrtića nedovoljan, a gašenjem bi nastao još veći problem. Dakle želimo da se postigne dogovor, a to je da djeca, roditelji a i vlasti budu zadovoljni – kazala je premijerka BPK Aida Obuća.

FENA