Potpisan ugovor o pružanju usluga radiološke dijagnostike

Direktori Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i PZU Poliklinika dr. Al-Tawil iz Sarajeva, Salem Halilović i dr. Đinan Al-Tawil, potpisali su danas ugovor o pružanju usluga radiološke dijagnostike.

S ciljem nastavka dobre saradnje, ugovor je potpisan na period od godinu dana, a njime je definisano sukcesivno pružanje usluga radiološke dijagnostike-magnetna rezonanca, što obuhvata snimanje, nalaz i mišljenje nadležnog ljekara za potrebe osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

www.bpkg.gov.ba