SOS Dječija sela u BiH ustupaju vrtić Goraždu na period od 15 godina

 

Nakon najave da će SOS vrtić u Goraždu od 1. januara biti zatvoren, jer gradske vlasti ne žele da imovinu vrtića preuzmu na period od pet godina, SOS Dječija sela u BiH korigirala su prvobitni prijedlog i odlučila da objekt u Goraždu lokalnoj zajednici ustupe u narednih 15 godina. Nova ponuda u Goražde je proslijeđena nakon konsultacija s krovnom organizacijom u Beču.

– Organizacija SOS Dječija sela u BiH (SOS International Austrija, Predstavništvo u BiH) spremna je Gradu Goraždu bez naknade ustupiti na korištenje objekt SOS Dječijeg vrtića Goražde na period od 15 godina, s mogućnošću produženja, isključivo za rad dječijeg vrtića i pratećih programa. Grad Goražde se obavezuje da će objekt vrtića i opremu koristiti s pažnjom dobrog domaćina, da će uredno plaćati sve režijske troškove i troškove tekućeg održavanja objekta i opreme – navodi se, između ostalog, u pismu SOS Dječijih sela u BiH.

Ovakva ponuda uvjetovana je obavezom da se u ovom objektu nastavi predškolsko obrazovanje i odgoj djece. Gradu je ustupljena i Resursna soba, namijenjena za edukaciju djece s poteškoćama u razvoju.

– Preuzimanje trenutno zaposlenih radnika nije uvjet ugovora i njihov status bi se rješavao u skladu s važećim propisima, s mogućnošću da apliciraju na radna mjesta u vrtiću – stoji u dopisu.

Ovakvim prijedlogom su praktično ispunjeni zahtjevi predstavnika gradskih vlasti, koji su isticali da je prvobitno predloženi period od pet godina kratak, te navodili da prilikom preuzimanja vrtića moraju raspisati oglas za prijem neophodnih kadrova. O prijedlogu novog sporazuma trebalo bi se raspravljati na sjednici Gradskog vijeća zakazanoj za 28. novembar.