Sa pres konferencije Sindikata policije MUP-a BPK Goražde

Upravni odbor Sindikata policije Bosanskopodrinjskog kantona (BPK ) Goražde na današnjoj pres – konferenciji još  jednom ukazao je na sporne odredbe novog Zakona o policijskim službenicima BPK, koji je usvojen na posljednjoj sjednici kantonalnog parlamenta.

Predsjednik UO Sindikata policije Damir Bogunić podsjetio je da nisu prihvaćeni prijedlozi sindikata.

„ Na javim raspravama mi smo predložili naša 24 amandmana i tražili devet prioritetnih, nakon javnih rasprava uputili dopis predlagaču MUP-u. U skladu sa Kolektivnim ugovorom oni su s nama trebali obaviti razgovor i poslati nam taj taj zakon. Apsolutno smo bili izuzeti iz njegovog donošenja. Mi ga do današnjeg dana nismo dobili, a mislim da danas stupa na snagu“ – kazao je Bogunić.

Dodao je da je za sindikat sporno više odredaba novog Zakona, a posebno član 138.

„  Taj član  po nama znači stavljanje policije pod političku kontrolu. To je taj tzv. Policijski odbor u kojem su do sada bila dva  predstavnika Uprave policije i jedan MUP-a. Sada je to obrnuto i stoji, dva državna službenika i jedan predstavnik Uprave policije tako da taj odbor više nije  nije policijski nego politički“ – naglasio je.

Predsjednik UO osvrnuo se i na izvještaj Visokog predstavnika u BiH pred Vijećem sigurnosti UN-a.

„ Nas su ispred Sindikata pozivali u OHR i oni su nas pitali o čemu se tu radi i prije donošenja prijedloga zakona rekli smo naš stav. I oni su Skupštini BPKuputili dopis koja je to zanemarila“ – naveo je Bogunić.

Između ostalog, za Sindikat policije sporno je i što u novi Zakon nisu ugrađeni njihovi prijedlozi koji se tiču radnog vremena policije.

„Mi smo htjeli ugraditi član iz Zakona o policijskim službenicima  MUP-a Kantona Sarajevo  koji propisuje dužnost policijskih službenika nakon radnog vremena. Mi u zakonu to nigdje nemamo. Sada radimo od 8 do 16 i nakon toga možemo ostaviti akreditaciju, jer mi nismo više policijski službenici što je apsurd. To je bilo za dobrobit naših građana jer mi smo policajci 24 sata“ – rečeno je na presu.

Iz Sindikata su najavili da će javnost obavijestiti o narednim koracima koje će poduzeti te da će paralelno sa aktivnostima oko novog Zakona, krenuti i u pregovore o povećanju plaća.

„ Prema pokazatelima po kantonima policijski službenici, odnosno uposlenici ministarstva unutrašnjih poslova BPK na devetom su mjestu po visini plaća. Posljednji put povećana je  2007. godine  i osnovn aplaća policijskog službenika u BPK iznosi oko 680 KM. Prijedlog je da osnovna plata ubuduće bude oko 1050 KM i nadamo se da će MUP i Vlada BPK  iznaći mogućnosti i sredstva kako bi se poboljšao status a time i rad policijskih službenika „ – kazao je član UO Sindikata policije BPK Goražde Amel Džebo.