Grad Goraždeizvršio nabavku vozila za potrebe doma zdravlja ”DR. ISAK SAMOKOVLIJA”

Ispred zgrade Gradske uprave Grada Goražda danas je organizovana svečana primopredaja vozila kojeg je Grad Goražde dodijelio JU Dom zdravlja ”dr. Isak Samokovlija” kao jednoj od službi za zaštitu i spašavanje Grada Goražda.

Ključeve je direktoru Doma zdravlja dr. Edinu Čengiću svečano uručio gradonačelnik dr.sci. Muhamed Ramović. Nabavka vozila omogućena je iz namjenskih sredstava za zaštitu i spašavanje, a u skladu sa Programom razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Gradu Goraždu za period 2015. – 2019. godina, koji je usvojilo Gradsko vijeće, a u sklopu kojeg je predviđeno i opremanje jedinica Civilne zaštite.

Ranije je Grad Goražde sufinansirao nabavku vozila i opreme za potrebe službi i jedinica za zaštitu i spašavanje Grada Goražda, a u planu je dalji nastavak opremanja službi u skladu sa 5-godišnjim Programom razvoja i godišnjim planom utroška namjenskih sredstava.

Gradonačelnik dr.sci. Muhamed Ramović prilikom današnje primopredaje u izjavi za medije kazao je kako smatra da je riječ o veoma opravdanom projektu – ”Na osnovu petogodišnjeg Programa koji je usvojilo Gradsko vijeće, a u skladu sa aktivnostima Štaba civilne zaštite Grada Goražda, mi nastojimo da opremimo naša javna preduzeća i ustanove koji su na usluzi građanima i Štabu, a i članovi su jedinica i službi za zaštitu i spašavanje Grada Goražda. U skladu sa pomenutim Programom na zahtjev Doma zdravlja izvršena je nabavka ovog vozila, tako da smo ispoštovali potrebne procedure i izvršili nabavku vozila koje je koštalo oko 30.000,00 KM, a u ovoj godini smo Domu zdravlja pomogli i sa nabavkom opreme u vrijednosti od 10.000,00 KM. Vozilo koje danas dodjeljujemo je zaista dobro, riječ je o terenskom automobilu kojim se može doći do svih mjesnih zajednica u svim prilikama. Jako mi je drago da ćemo na ovaj način olakšati rad uposlenika Doma zdravlja ”dr. Isak Samokovlija” posebno njihov rad i usluge u sklopu kućne njege. U tom cilju im čestitam i želim da ih ovo auto posluži u njihovom radu.

Mi kompletna sredstva koja se akumuliraju na kodu Civilne zaštite trošimo u skladu sa petogodišnjim Programom razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća koji usvaja Gradsko vijeće na prijedlog Štaba civilne zaštite i Službe. Jedna od najvećih nabavki koju planiramo u narednoj godini jeste kamion za potrebe Profesionalne vatrogasne jedinice Grada Goražda (PVJ) čime će naša jedinica biti jedna od najopremljenijih, jer imamo stare kamione u voznom parku naše PVJ, a poznato je da mi intervenišemo od Dobruna do Kalinovika i nikada nismo odbili poziv.”