Potpisan protokol o vođenju pregovora sa Nezavisnim strukovnim sinidkatom radnika u zdravstvu BPK Goražde

Na osnovu odluke Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde Eniz Halilović potpisao je sa Emirom Baščelijom, predsjednikom Nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu BPK Goražde Protokol o vođenju pregovora radi zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji BPK Goražde .

www.bpkg.gov.ba