Riječ po riječ 28.11.2019. Tema: Finansije i projketi u BPK Goražde