Važan korak prema konačnom rješenju u procesu upravljanja nekropolom stećaka koja je pod zaštitom UNESCO-a

Nastavak aktivnosti u rješavanju imovinsko – pravnih pitanja u vezi parcela na kojima se nalazi nekropola stećaka Goršić Polje

Danas je održan sastanak kome je predsjedavao site manager nekropole „Goršić Polje“ arheolog Admir Džemidžić u čijem su radu učestvovali predstavnik Gradske službe grada Goražde, predsjednik MZ Orahovice Adema Mutapčića i vlasnicima parcela na kojima se nalazi srednjevijekovna nekropola stećaka Goršić polje koja je od 2016. godine na UNESCO listi Svjetske zaštićene kulturne baštine.

Vlasnicima je predstavljen Plan upravljanja nekropolom, te su na terenu upoznati sa nakanom relevantnih službi da se prostor sa nekropolom i oko nekropole proglasi javnim dobrom te izvrši označavanje zaštićenje zone unutar i oko nekropole.

Arheolog Admir Džemidžić smatra ovaj sastanak veoma važnim. – Mislim kako je ovo je prvi korak ka pravom riješavanju imovinsko – pravnih odnosa i ovo je put koji nezaobilazan ako želimo da se držimo uzusa koji nam propisuje aktuelni plan upravljanja nekropolom, te nakon ovog koraka možemo ići dalje u smjeru zaštite zone sa nekropolom stećaka – kaže Džemidžić, inače kustos Zavičajnog muzeja Goražde koji djeluje u okviru goraždanskog Centra za kulturu.