Usvojen Nacrt budžeta Grada Goražda za 2020. godinu

Gradsko vijeće Goražde na jučerašnjoj sjednici usvojilo je Nacrt budžeta Grada Goražda za 2020. godinu u iznosu od 9.714.270 KM. Nacrt je upućen u procedure javnih rasprava koje trebaju biti održane u narednih 20 dana.

Kako je pojasnio pomoćnik gradonačelnika za finansije Edin Krašić, predloženi budžet najviše čine porezni prihodi 5.118.200 KM, neporezni prihodi predviđeni su u iznosu od 2.944.570 KM, prihodi po osnovu zaostalih poreza su 100.000 KM, tekući transferi 537.400 KM, dok je za kapitalne transfere planirano 1.114.000 KM.

Predlagač budžeta, gradonačelnik Muhamed Ramović obrazložio je da je predloženi budžet za 600.000 KM manji od budžeta za 2019. godinu na što su, po njegovim riječima, uticale brojne nepovoljne okolnosti.

– Kasni uspostava vlasti na državnom i federalnom nivou te je sve to imalo odjeka i na lokalnom nivou jer nisu raspisivani javni pozivi na višim nivoima, zbog čega nisu ispunjeni ti kodovi na kojima smo u prošloj godini imali veći priliv. Mislim da je ovaj Nacrt budžeta realan, a i moramo planirati dodatnih 350.000 KM za rad vrtića “Sunce” u kontekstu ugovora o ustupanju na korištenje prostorija SOS Kinderdorf o čemu će biti govora i na posebnoj sjednici već naredne sedmice – kazao je Ramović.

Izrazio je nadu da će i u tako skromnom budžetu biti sredstava za razvoj.

FENA