Razgovarano o mogućnostima saradnje u pogledu stipendiranja učenika i studenata

Delegacija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koju su činili predsjedavajuća Skupštine, ministar za boračka pitanja i ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, posjetili su 4. decembra Fond Kantona Sarajeva za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata “Ikre”.

Sa v.d. direktoricom Amrom Kunovac razgovarano je o mogućnostima saradnje sa ovim Fondom putem Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, u pogledu stipendiranja učenika i studenata

 

www.bpkg.gov.ba