Razmatrana Informacija o stanju industrijskih zona na području BPK Goražde

Pored Informacije o stanju industrijskih zona na području našeg kantona i Informacije o efektima i realizaciji kreditne linije sa „Bosna bank international“d.d. Sarajevo, Ekonomsko-socijalno vijeće Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatralo je i Informaciju o stanju poljoprivrede i ruralne infrastrukture na području našeg kantona.

Takođe, razmatran je i Izvještaj o dodijeljenim koncesijama i efektima od koncesija za 2018.godinu, te finansijski plan javnih ustanova „ Služba za zapošljavanje BPK Goražde“ i „Zavod zdravstvenog osiguranja BPK Goražde“ za 2020.godinu.

 

www.bpkg.gov.ba