Utvrđeni prijedlozi Budžeta i Zakona o izvršenju budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020.godinu

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 31.redovnoj sjednici utvrdila je prijedloge Budžeta i Zakona o izvršenju budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020.godinu koji su upućeni u skupštinsku proceduru.

Prijedlog Buždeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020.godinu utvrđen je u iznosu od 40.347.706 KM, što u odnosu na Budžet za 2019. godinu predstavlja povećanje u iznosu od 3%, odnosno u apsolutnom iznosu od milion KM.

Prema riječima ministra finansija, nakon provedenih javnih rasprava u sve tri lokalne zajednice, zbog nedostajućih finansijskih sredstava na prihodovnoj strani, nije se moglo udovoljiti zahtjevima većine korisnika budžeta koji iznosili preko 2 miliona KM u odnosu na planirani budžet.

Nakon razmatranja, Vlada je utvrdila i u skupšinsku proceduru uputila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde i finansiranju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Predloženim izmjenama se Gradu Goražde i općinama Foča i Pale u FBiH, umjesto dosadašnjih 30, ustupa 40% izvornih prihoda Kantona ostvarenih na nivou svake općine od poreza na dobit, imovinu, naslijeđe i poklon, te poreza na promet nepokretnosti i prava. Povećanjem prihoda od poreza na dobit i poreza na imovinu koji se naplaćuje po osnovu kantonalnog Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon, stvorile su pretpostavke da se jedinicima lokalne samopurave ustupi veći tio tih prihoda, stoji u obrazloženju izmjena ovog zakona kojeg bi Skupština trebala usvojiti po skraćenom postupku.

Vlada je takođe zaključkom zadužila lokalne zajednice da u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima iz poreske politike, Poreskoj upravi dostave sve podatke kako bi se izvršila naplata tih prihoda.

Na prijedlog Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose, Vlada je usvojila Izmjene i dopune “Programa usavršavanja i zapošljavanja dugoročno nezaposlenih osoba VSS” na evidenciji Službe za zapošljavanje BPK Goražde.

Usvojena je i Odluka o redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na dan 31.12.2019.godine, te formirana Glavna centralna popisna komisija.

Vlada je današnjoj sjednici odobrila isplatu tekućih tranfera općinama u sastavu Kantona za septembar i oktobar, a na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja usvojena je i Odluka odobravanju novčanih sredstava za finansiranja rada Fondacije „Istina za Goražde“ BPK-a Goražde.

Vlada je zbog preuzetih obaveza prekinula današnje zasjedanje, a nastavak 31. redovne sjednice zakazan je za sutra.

 

www.bpkg.gov.ba