Prijedlog budžeta utvrđen je u iznosu od 40.347.706 KM

Prijedlog Budžeta Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde koji je jučer utvrdila i u skupštinsku proceduru uputila kantonalna Vlada, usvojen je u istom iznosu koliko je bio predviđen u nacrtu.

Prijedlog budžeta utvrđen je  u iznosu od 40.347.706 KM, i u odnosu na ovogodišnji veći je za milion KM.

Prema riječima kantonalnog ministra finansija Mirsada Agovića, budžet je prošao potrebu proceduru javnih rasprava nakon čega su napravljene manje korekcije unutar predloženog budžeta, ali je njegov iznos u konačnici ostao isti kao u nacrtu.

Naglašava da se nije se moglo udovoljiti zahtjevima većine korisnika budžeta koji su iznosili preko 2 miliona KM u odnosu na planirani budžet

„ Uprkos brojnim zahtjevima da se određeni kodovi povećaju, mi za to nismo uspjeli pronaći prostora na prihodovnoj strani, tako da smo napravili neke sitne korekcije koje smo vidjeli da možemo uraditi. Međutim, većini zahtjeva, posebno lokalnih zajednica vezano za značajno povećanje transfera prema njima, nismo mogli udovoljiti“ – pojasnio je Agović.

Naglašava da je predloženi budžet za narednu godinu  stabilizirajućeg karaktera, da će se nastaviti sa izmirenjem stvorenih dugovanja,  a najveći dio prihoda u iznosu od 80 posto kao i ranije očekuje se od indirektnih poreza.

„ Mislim da ćemo  uspjeti u tome onoliko koliko smo otprilike napravili dinamiku da se u mandatu ove vlade budžet potpuno stabilizuje i da izmirimo sve obaveze. Ja se nadam duboko da će ova godina biti sa suficitom i da ćemo kumulativni deficit koji je bio godinama, početi da smanjujemo i u 2020-oj ali i u 2019-oj godini.  Punjenje budžeta na izmaku ove godine je zadovoljavajuće i vjerujemo da će se ostvariti planirani budžet“ – istakao je on.

U skupštinsku proceduru upućen je i prijedlog  Zakona o izvršenju budžeta u kojem je takođe bilo izmjena u odnosu na ovu godinu

„ Radi se o nekoliko članova, a jedan od njih donio je odrednicu da se drugačije tretiraju neutrošena sredstva sa posebnih podračuna i da se ne ubacuju odmah u prihodovnu stranu budžeta, nego da se to radi tek po završenom obračunu i naknadno se uvodi u budžet, istovremeno na prihodovnu i rashodovnu stranu. Zbog toga će svi budžetski korisnici imati zadatak da što više osmisle programa i da se ta sredstva namjenski utroše, kako je predviđeno zakonom“ – precizirao je ministar finansija BPK Goražde

Konačnu riječ o prijedlogu budžeta BPK Goražde i Zakona o izvršenju budžeta BPK za 2020. godinu dat će kantonalna Skupština na sjednici zakazanoj za 24. Decembar.

E.Geca