Goraždani čuvaju sjećanja na “Put spasa”

Prošli smo šumskim stazama koje su na nekim dijelovima bile pokrivene snijegom visine tridesetak centimetara, kažu Goraždani.

Neformalna grupa građana, ljubitelja prirode koju čine uglavnom bivši članovi Gorske službe spašavanja, prošla je stazama koje su ratnih 1993. i 1994. godine predstavljali put spasa za hiljade stanovnika opkoljenog Goražda.

Noćnim pohodom ka Grepku, brdu u čijem je podnožju, u blizini sela Dragomilići, bila smještena logistička baza sa hranom, municijom i lijekovima, grupa Goraždana nastavlja čuvati sjećanja na vrijeme neopisivih patnji, ali i hrabrosti, ponosa i slave.

– Prošli smo šumskim stazama koje su na nekim dijelovima bile pokrivene snijegom visine tridesetak centimetara, dok je temperatura padala i do minus 8 stepeni. Grebak ne smijemo zaboraviti – kazali su nam.

Hiljade stanovnika opkoljenog Goražda tokom rata je prolazilo između linija agresora, kroz minska polja, zasjede, visok snijeg i po velikim hladnoćama, pješačilo ka Grebku, kako bi na leđima donijelo ono što je bilo neophodno za preživljavanje i odbranu. Prolazili su kroz neopisive patnje, ginuli, bili ranjavani ili umirali od smrzavanja, ali na predaju nisu ni pomišljali.

 

Avaz