Riječ po riječ 26.12.2019. Tema: Obrazovanje na podrucju naseg kantona