Izvještaj Kantonalne civilne zaštite Goražde

Na osnovu informacija prikupljenih od osmatračke mreže iz člana 157. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, za vrijeme vikenda na području BPK-a Goražde zabilježeno je slijedeće:

Sa područja Grada Goražde:

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite  Grada Goražda,  za vrijeme vikenda zabilježeno je slijedeće: snijeg koji je padao sa Subote na Nedjelju nije  prestavljao veće probleme u odvijanju saobraćaja, dok na trotoarima i pješačkim prelazima djelimično postoje utabane ledene površine.

Druge pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra nisu zabilježene.

Sa područja općine Pale u FBIH:                  

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite  općine Pale u FBIH,  za vrijeme vikenda nisu zabiljažene pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra.

Sa područja općine Foča u FBIH:

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite  općine Foča u FBIH,  za vrijeme vikenda zabilježene su sniježne padavine slabijeg intenziteta. Visina snijega u Ustikolini  iznosi oko 5 cm.

Druge pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra nisu zabilježene.

MUP  BPK-a Goražde:

Prema informaciji Operativnog  centra  MUP-a BPK-a Goražde, za vrijeme vikenda  nisu zabilježene pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra.

Kantonalna bolnica BPK-a Goražde-Urgentni centar:

U urgentni centar Kantonalne bolnice BPK-a Goražde za vrijeme vikenda primljena su 86 pacijenata. Devet pacijenata je zadržano u Kantonalnoj bolnici radi daljeg liječenja.