Došlo do približavanja stavova!

Kako je i najavljeno, pregovarači tim Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održao je danas sastanak sa predstavnicima Nezavisnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu BPK Goražde.

Cilj sastanka je približavanje stavova pregovaračkih timova kako bi se u konačnici došlo do potpisivanja Kolektivnog ugovora, na obostrano zadovoljstvo oba pregovaračka tima.

Kako je nakon sastanka istaknuto, u pregovorima se došlo do približavanja stavova te je dogovoreno da se na slijedeći sastanak pozove i menadžment zdravstvenih ustanova s područja BPK Goražde, kako bi se konačno dobili podaci o kojem povećanju koeficijenata se radi, jer prema riječima premijerke BPK Goražde Aide Obuće, do sada se samo špekulisalo sa podacima koji su dostavljeni pregovaračkom timu Vlade, a s kojim se nije slagao Sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu BPK Goražde.„ Mi tražimo tačne pokazatelje prije nego krenemo sa povećanjem, koliko će to u konačnici biti opterećenje za Fond zdravstvenog osiguranja i za ovu Vladu. Ukoliko se potpiše kolektivni ugovor, ispunjavajući sve one zahtjeve koje je Sindikat uputio prema Vladi, a to je da se poboljšaju uvjeti rada u zdravstvu, ulaganje u opremu, potpisivanje kolektivnog ugovora i eventualno povećanje koeficijenta, onda mi moramo biti spremni da funkcioniše zdravstveni sistem u potpunosti, bez ikakvih smetnji“ – istaknula je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Predsjednik Sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu BPK Goražde Emir Baščelija današnji sastanak okarakterisao je kao izraz dobre volje pregovaračkih timova za nastavak pregovora u cilju iznalaženja najboljeg rješenja.

„Ja znam da će nam članovi Sindikata zamjeriti itekako, ali u najboljoj namjeri, da naši građani ne bi ispaštali, mi smo dali dodatnih sedam dana roka, jer je Pregovarački tim Vlade BPK Goražde to tražio, da bi nam nešto ponudili. Šta i kako, ostaje da se vidi“-riječi su predsjednika Sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu BPK Goražde Emira Baščelije.

www.bpkg.gov.ba