Potpisani ugovori sa korisnicima sredstava po Programu utroška sredstava Vlade- Tekući transferi neprofitnim organizacijama

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća potpisala je danas ugovore sa korisnicima sredstava po Programu utroška sredstava Vlade BPK Goražde sa ekonomskog koda-Tekući transferi neprofitnim organizacijama.

Potpisivanju ugovora prisustvovali su i ministri za obrazovanje i socijalnu politiku, Arman Bešlija i Eniz Halilović

Na kraju godine, Vlada BPK Goražde preostali dio sredstava sa ekonomskog goda Tekući transferi neprofitnim organizacijama, putem javnog poziva, dodijelila je Udruženju civilnih žratava rata BPK Goražde, Udruženju „Biser“, Udruženju za pomoć mentalno retardiranim osobama BPK Goražde, Kulturnom udruženju mladih „Kum“ te ŽRK“Goražde“ za realizaciju projekata koji će doprinijeti afirmaciji opće društveno- korisnih ciljeva na području BPK Goražde.

www.bpkg.gov.ba