Riječ po riječ 9.1.2020. Tema: Implementacija zakona o dopunskim pravima boraca