U BPK prvi put studenti i roditelji uključeni u kreiranje kriterija za dodjelu stipendija

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde odlučilo je po prvi put u kreiranje kriterija za dodjelu stipendija, uključiti studente i njihove roditelje.

Tim povodom o ovoj temi  organizirana je javna rasprava tokom koje su prezentirani kriteriji koji su se primjenjivali u prethodnim godinama a studentima i roditeljima pružena je mogućnost da daju primjedbe i sugestije za kreiranje kriterija za dodjelu stipendija u tekućoj akademskoj godini.

-Smatram da samo ministarstvo i Vlada BPK trebaju odlučiti da li trebamo ići u pravcu da dijelimo socijalne stipendije ili da stipendiramo studente za deficitarna zanimanja koja ovom kantonu zaista trebaju. Primjerice, ako su nam potrebni doktori onda dajmo najviše stipendija studentima medicine  – mišljenja je student prve godine Master studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu Nihad Ferhatović.

Resorni ministar Arman Bešlija kazao je da je cilj rasprave utvrđivanje kriterija za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima I i II ciklusa studija za akademsku 2019/2020.godinu, za čiju namjenu  je ovo ministarstvo u budžetu za 2020.godinu planiralo  sredstva u iznosu od 180.000 KM.

– U prethodnom periodu više sredstava izdvajalo se za stipendiranje studenata čiji roditelji nisu imali mogućnost za školovanje svoje djece, tako da je ostajalo manje sredstava za studente koji postižu dobre rezultate. Dakle, da imamo sređeniji odnos u društvu i da je socijalni status  veći, onda bi više finansirali one studente koji su stvarno imaju dobre rezultate u školovanju – kazao je Bešlija.

Dodao je da se na ovaj način od samih korisnika žele dobiti smjernice za dodjelu stipendija u tekućoj akademskoj godini

-Ovo su javna sredstva i kada  ih dijelimo trebamo  pitati I one glavne korisnike istih šta oni misle o tome, pa kroz ovu javnu raspravu želimo da dobijemo mišljenje kojim smjerom mi treba da idemo, da li da povećamo više za socijalnu kategoriju ili za studente koji ostvaruju dobar uspjeh. Moje lično mišljenje je,  ako već bi davali socijalnim kategorijama, možda da njihovo stipendiranje preuzme ministarstvo za socijalnu politiku, a ministarstvo za obrazovanje da stipendira studente koji ostvaruju uspjehe-  kaže ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde.

Obzirom da je akademska godina u toku, ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde će  u skorije vrijeme utvrditi kriterije za dodjelu studentskih stipendija pri čemu će uzeti u razmatranje primjedbe i sugestije sa javne rasprave. Dodjela stipendija studentima sa područja BPK Goražde i ove godine vršit će se putem javnog konkursa.

(Vijesti.ba / FENA)