Riječ po riječ 16. 1. 2020. Tema: Projekti u Općini Foča u F BiH