Potrebno intezivirati radove na terenu kako bi se ispoštovao dinamički plan realizacije projekta

Odbor za praćenje realizacije Projekta cestovnog povezivanja Sarajeva i Goražda održao je 17. januara 2020.godine, u kampu firme „Euro-Asfalt“ u Hrenovici,  4. radni sastanak.

Sastanku kojem su uz članove Odbora ispred investitora radova,  „Autoceste FBiH“,  prisustvovali i predstavnici izvođača radova, firme „Euro-Asfalt“ i nadzora -Instituta  „IPSA“, prisustvovala je  i premijerka BPK Goražde Aida Obuća kao član ovog Odbora.

Sastanak je imao za cilj informisanje  o poduzetim  aktivnostima u vezi s implementacijom ovog projekta. Ukazano je na značaj dinamike i kvalitet izvođenja radova, te zatraženo intenzivnije poduzimanje aktivnosti od strane izvođača radova, kako bi se ispoštovao dinamički plan realizacije projekta u roku od 36 mjeseci.

Nakon održanog sastanka, upriličen je i obilazak radova na sjevernom  predusjeku tunela „Hranjen“.