Razgovarano o problematici i pravima ove populacije

Na inicijativu predstavnika povratničke populacije u opštinu Novo Goražde, danas je u zgradi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održan sastanak kojem su pored premijerke Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuće i ministra za socijalnu politiku , zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Eniza Halilovića, prisustvovali i direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde Salem Halilović, direktor Kantonalne administrativne službe PIO/MIO Esad Čengić te direktorica Službe za zapošljavanje BPK Goražde Nafija Hodo.Uzimajući u obzir činjenicu da je najviše povratničkih porodica u opštini Novo Goražde, na sastanku je razgovarano o problematici s kojom se susreću te pravima koja ove porodice mogu ostvarivati i na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

www.bpkg.gov.ba