Upriličen sastanak sa bosanskohercegovačkom kompanijom “Brovis” iz Akova grupacije

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća upriličila je danas sastanak sa mendžmentom kompanije “Brovis” iz Akova grupacije koja se bavi proizvodnjom svježeg i zaleđenog pilećeg mesa, a koji imaju kooperante na području našeg kantona, ali i susjednih općina.

Sastanku su prisustvovali i ministri za socijalnu politiku, privredu i finansije, Eniz Halilović, Mensad Arnaut i Mirsad Agović.

Ova bosanskohercegovačka kompanija zapošljava oko 500 radnika, a među najvećim kooperantima je kompanija „Nur-Miljeno“ koja se bavi uzgojem tovnih pilića, čiji su vlasnici povratnici u opštinu Čajniče u Republici Srpskoj.

S ciljem poboljašanja ruralnog razvoja na sastanku je razgovarano o poduzimanju aktivnosti u vezi proširenja pogona na području našeg kantona.Na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa kompanijom Brovis u „Akova grupi“ uspješno posluju četiri kooperanta koja se bave uzgojem tovnih pilića, a kako je istaknuto, proizvodnja bi se mogla i proširiti, ukoliko bi interesovanje iskazali novi kooperanti.

www.bpkg.gov.ba