Povelja “Homo homini” nastavnici iz Ustikoline Meliki Rašidović

Nastavnica u osnovnoj školi „Ustikolina“, Melika Rašidović, dobitnica je povelje „Homo homini“, koju su joj uručili predstavnici „Glasa Goražda“ i goraždanskog Centra za kulturu pod čijim okriljem je do sada izdato 233 broja ovih novina. Nagrada za najhumaniji angažman godine, koja se dodjeljuje po prvi put, ustanovljena je s ciljem afirmacije humanosti i djela pojedinaca koja mogu poslužiti kao inspiracija drugima.

– Na momenat sam pomislila da ne bih voljela da ovo bude javno. Sve što sam radila do sada, radila sam u cilju spašavanja jednog dječijeg života i ne volim da se to promoviše. Ali morala sam ići javno jer takva je bila hitnost situacije. Sve radim iz srca, iz ljubavi, a humanosti među ljudima ima – kazala nam je Rašidović.

Podsjetimo, Melika je mjesecima mobilizirala građane, slala apele na različite adrese, kako bi se prikupila sredstva za liječenje njene učenice, tada osmogodišnje, Mirele Bećirević. Djevojčica sa oštećenjem pluća boravila je na liječenju u Klinici za majku i dijete u Beogradu, a njena borba se nastavlja.

– Naša redakcija već godinama prati humanitarna zbivanja i afirmiše doprinos pojedinaca u takvim akcijama. Nastojimo da afirmišemo humanost kao jednu od temeljnih ljudskih vrlina i da kroz to ljudi koji se posvete drugim ljudima budu inspiracija, prije svega, mladima. To radimo u vremenu kada smo malo daleko jedni od drugih, kada smo zaboravili koliko je važno biti dobar čovjek i koliko se dobrota vraća na način što se umnožava kada je dijeliš sa drugima – kazao nam je Slavko Klisura, urednik „Glasa Goražda“.