Formirano Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem BPK Goražde

Vlada Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde na posljednjoj sjednici imenovala je Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u kantonu.  Vijeće pored premijera BPK Goražde čine gradonačelnik Grada Goražde i načelnici općina Pale i Foča u FBiH.

Premijerka BPK Goražde Aida Obuća pojašnjava da je riječ o tijelu čije je formiranje zakonska obaveza, a  koje ima savjetodavnu ulogu u procesima definisanja, implementacije, monitoringa, evaluacije i izvještavanja o realizaciji razvojnih prioriteta u BPK Goražde.

„ S obzirom da Strategija razvoja BPK Goražde za period 2016-2020.godina ističe krajem ove godine, imenovano Vijeće  će imati obavezu da djeluje kod strateškog planiranja i izrade razvojnih strateških dokumenata, od značaja za lokalne zajednice i BPK Goražde.Takođe, potrebno je napraviti  analizu svih strateških dokumenata kako sa lokalnog i kantonalnog nivoa i uskladiti ih  sa dokumentima razvojnog planiranja na federalnom i državnom nivou“ – naglasila je Obuća.

Dodala je da je potrebno definisati i prednosti te nedostatke kada je u pitanju razvojni potencijal BPK Goražde i lokalnih zajednica u njegovom sastavu.

„ Želim istaći da se sa izradom Strategije razvoja BPK Goražde za period 2021-2027.godina, paralelno ide i sa izradom Strategije razvoja lokalnih zajednica u sastavu BPK Goražde. Novina u odnosu na prethodni period je da će u izradu Strategiej razvoja biti uključeni svi relevantni faktori od lokalnog do kantonalnog nivoa, te ne samo predstavnici izvršne vlasti, već i zakonodavne“ – kazala je premijerka BPK Goražde.

S tim u vezi, u organizaciji UNDP-a, 06.februara  za poslanike u Skupštini BPK Goražde bit će organizovan seminar o temi „Razvojno planiranje i razvoj BPK Goražde“.