Redovni izvještaj Kantonalne civilne zaštite

 

Sa područja Grada Goražde:

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite Grada Goražda, u posljednja 24 sata zabilježeno je slijedeće:

Susnježica koja je padala tokom noći sa padom temperature pretvorila se u led, tako da je na pojedinim dijelovima saobraćajnica došlo do pojave tanki slojeva leda a posebno je to izraženo na pješačkim stazama i javnim površinama.

Glavni putni pravci su prohodni a saobraćaj se odvija usporeno.

U pojedinim dijelovima grada olujni vjetar je pričinio štete na krovovima pojedinih objekata.

U vremenskom periodu od 19,30 sati do 21,00 sati zbog kvara na dalekovodu Višegrad-Goražde na cijelom području Grada Goražda došlo je do nestanka električne energije.

Druge pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra nisu zabilježene.

Sa područja općine Pale u F BiH:

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite općine Pale u F BiH, u posljednja 24 sata nisu zabilježene pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra.

Sa područja općine  Foča u F BiH:

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite općine Foča  F BiH,  u posljednja 24 sata nisu zabilježene pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra, izuzev intenzivnijeg djelovanja olujnog vjetra koji je praćen susnježicom i snijegom. Usljed navedene pojave dolazilo je i do čestog nestajanja električne energije na području cijele Općine Foča FBiH.

MUP  BPK-a Goražde:

Prema informaciji Operativnog centra MUP-a BPK-a Goražde, u posljednja 24 sata nisu zabilježene pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi  ugrožavale ljude i materijalna dobra.

Bolnica BPK-a Goražde-Urgentni centar

U urgentni centar Kantonalne bolnice BPK-a Goražde u posljednja 24 sata primljena su 32 pacijenta. Šest pacijenata je zadržano u Kantonalnoj  bolnici radi daljeg liječenja.