Zadatak Štaba hitno aktiviranje kriznog plana pripravnosti za postupanje nadležnih institucija BPK radi ranog otkrivanja i sprječavanja ove bolesti

Krizni štab u BPK Goražde za praćenje korona virusa,  imenovan  u skladu sa naredbom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, održao je juče svoj prvi radni sastanak.

Pored predstavnika Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice i u Krizni štab BPK Goražde imenovani su predstavnici JU „Kantonalna bolnica“ Goražde, domova zdravlja, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, Kantonalne uprave za civilnu zaštitu, a za predsjednika štaba imenovana je Medina Bičo, direktorica Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražde.

Osnovni zadatak Kriznog štaba u BPK Goražde je hitno aktiviranje kriznog plana pripravnosti za postupanje nadležnih institucija u BPK Goražde radi sprječavanja i ranog otkrivanja slučaja bolesti izazvane novim korona virusom.

bpk.gov.ba