Naredba Kriznog štaba: Obustava nastave u narednih 15 dana

Krizni štab Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde donio je naredbu o obustavljanju nastave u svim osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama, kao i mektebske nastave na području BPK Goražde, u trajanju od 15 dana. Također, obustavljaju se održavanja svih kulturnih i sportskih događaja na području BPK Goražde u trajanju od 15 dana, kao i održavanja svih sportskih treninga za djecu i mlade na području kantona u narednih 15 dana.

 

Krizni štab je naložio Zavodu za javno zdravstvo ovog kantona  da pojača epidemiološki nadzor u dječijim vrtićima i ustanovama za socijalnu zaštitu za djecu, mlade i stare, kao i kazneno-popravnim ustanovama na području BPK Goražde u trajanju od 15 dana.

 

Zdravstvenim radnicima sa područja BPK Goražde preporučuje se da ne putuju u inostranstvo, posebno na organizovane stručne i naučne skupove, kao i turistička putovanja u inostranstvo. Krizni štab je ranije donio naredbu o zabrani posjeta bolesnicima u Kantonalnoj bolnici Goražde, kao i u ustanovama socijalne zaštite koje zbrinjavaju djecu, mlade i stare osobe na području BPK Goražde.

 

Osobama starije životne dobi preporučeno je da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prijevoza te da preskoče rutinske kontrole i odlaske u ordinacije kod porodičnog liječnika i u bolnici, ukoliko im nije prijeko potrebna zdravstvena zaštita, ili da liječnika kontaktiraju telefonom ukoliko je osobi ove dobi potreban recept ili liječnički savjet

 

U zdravstvenim ustanovama na području BPK Goražde obustavljaju se redovni specijalističko-konsultativni preglede, osim po procjeni specijaliste što se odnosi na sve zdravstvene ustanove bez obzira na oblik vlasništva, kao i nositelje privatne prakse u BPK Goražde.

 

Svim hotelima, hostelima i vlasnicima privatnih apartmana-iznajmljivačima naloženo je putem Ministarstva privrede da registruju dolaske gostiju-turista iz ugroženih zemalja (područje NR Kine, Italije, Južne Koreje, Irana, Francuske, Njemačke i Španije) koji su posljednjih 7 do 14 dana boravili u ovim zemljama, te da odmah kontaktiraju  nadležnog epidemiologa Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražde, na otvoreni broj telefona, a u cilju provođenja mjera radi sprječavanja širenja novog koranvirusa (COVID-19) u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Također, putem Ministarstva za privredu BPK Goražde naloženo je prevoznicima da prilikom prelaska granice koriste granične prijelaze na kojima se stalno nalaze Federalni granični sanitarni inspektori kao što su granični prijelazi GP Bijača, GP Gorica, GP Kamensko-Livno, GP Izačić, GP Orašje, GP Šamac-Domaljevac.

 

“Vozači kamiona koji voze na dnevnoj bazi u zahvaćena područja koronavirusom po dolasku u Federaciju BiH moraju biti u izolaciji do odlaska na slijedeći prevoz, te po povratku ponovno su dužni podvrgnuti se izolaciji. Slijedom navedenog preporučuje se svim prijvoznicima i drugim privrednim subjektima da ne odlaze u tu zemlju kako ne bi bili izloženi ograničenjima u prometu. Ako odlazak ne mogu odgoditi važno je napomenuti da su poslodavci osobito u djelatnosti prijevoza, dužni osigurati provedbu preventivnih mjera, dostupnost lične zaštitne opreme, dezinfekcijskih gelova i sredstava za održavanje higijene ruku i kabine vozila”, stoji u naredbi Kriznog štaba BPK Goražde.