Od svih institucija na području BPK Goražde traži se intenziviranje provedbe opštih mjera prevencije respiratornih infekcija

U skladu sa Naredbom Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica  i izbjeglice BPK Goražde od svih institucija na području BPK Goražde, koje pružaju usluge građanima u neposrednom kontaktu, traži se intenziviranje provedbe opštih mjera prevencije respiratornih infekcija.

U tu svrhu Krizni štab nalaže provedbu sljedećih opštih mjera zaštite:

  • organizovati rad institucija uz što manji međusobni kontak ljudi u objektima institucija,
  • ograničiti rad sa strankama,
  • vršiti trijažu stranaka po prioritetima prije ulazka u objekte institucija, po naizmjeničnom sistemu jedna po jedna osoba,
  • omogućiti vršenje određenih aktivnosti (npr. zaprimanje zahtjeva, davanje informacija i sl.) putem telefona, faxa-a ili elektronske pošte,
  • omogućiti vršenje dezinfekcije ruku, sredstvima na bazi alkohola, svih uposlenika i stranaka prilikom ulaska i izlaska iz objekata institucija
  • poticati uposlenike i stranke na što češće pranje ruku sa sapunom i tekućom vodom te sušenje ruku jednokratnim ručnicima ili korištenje dezinficijensa na bazi alkohola,
  • pojačati mjere održavanja higijene objekata,
  • vršiti često provjetravanje prostorija,
  • izvršiti preventivnu dezinfekciju prostorija.

Svi doktori preporučuju da se u ambulante ne dolazi, a u nastavku donosimo brojeve telefona na koje se pacijenti s područja Bosansko-podrinsjkog kantona Goražde mogu javiti ukoliko sumnjaju na oboljenje od koronavirusa

JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde 038-220-060

JZU Kantonalna bolnica Goražde 038-227-333

JU Dom zdravlja ‘Dr. Isak Samokovlija’ Goražde 038-221-072

JU Dom zdravlja Ustikolina 038-518-140

JU Dom zdravlja Prača 038-799-020

 

 www.bpkg.gov.ba