Sa sjednice štaba CZ Grada Goražde upućen apel građanima da budu oprezni i odgovorni kad je u pitanju Koronavirus

U Maloj sali zgrade Gradske uprave Grada Goražda danas je održana 52. redovna sjednica Gradskog štaba civilne zaštite Grada Goražda (GŠCZ).

Na početku sjednice predstavnici Kriznog štaba BPK-a za praćenje novog koronavirusa na čelu sa ministrom za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK-a Enizom Halilovićem informisali su članove Štaba o trenutnoj situaciji na području BPK-a i Grada Goražda, a na osnovu zahtjeva Kriznog štaba, GŠCZ-e Grada Goražda je donio zaključke kojima se Kriznom štabu Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK-a Goražde stavljaju na raspolaganje prostorije odnosno objekti svih mjesnih zajednica na prostoru grada Goražda, kako bi se iste mogle koristiti kao karantin u slučaju pojave oboljelih. GŠCZ apelovao je prema Kriznom štabu BPK Goražde da se izvrši dodatni napor u obezbjeđenju potrebnih materijalno-tehničkih sredstava za prevenciju i suzbijanje širenja koronavirusa. GŠCZ donio je i zaključak da odobrava sredstva za hitnu intervenciju u vezi sa nastankom pandemije uz Odluku koja će precizirati potrebu.

 

Nakon informisanja Kriznog štaba za praćenje koronavirusa, GŠCZ-e je usvojio informaciju u vezi sa stanjem požara na području grada Goražda, potom je usvojen zapisnik sa 51. redovne sjednice, nakon čega je Štab dao mišljenja na Petogodišnji Program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Gradu Goraždu za period 2020.-2024. godina; zatim za Izvještaj o procijenjenoj šteti od nesreće: požar na kući Tanjo Selima, iz sela Čitluk – MZ-a Berič i za isplatu Gradskoj komisiji za procjenu štete od nesreće: požar na kući Tanjo Selima, iz sela Čitluk – MZ-a Berič.

 

U nastavku sjednice usvojen je Prijedlog odluke o nabavci Terenskog vozila za „Službu za veterinarske poslove“ u JP Veterinarska stanica d.o.o. Goražde i  Prijedlog odluke o učešću službi i jedinica Civilne zaštite  koje će učestvovati u vježbi sa OSBiH koja će se održati od 24.08. do 27.08.2020. godine, na lokalitetu Modran u općini Foča u FBiH.

 

Govoreći o današnjoj sjednici u izjavi za medije gradonačelnik Goražda dr.sci. Muhamed Ramović koji je ujedno i komandant Štaba poručio je – ”Od pojave koronavirusa mi smo bili aktivni i pratili situaciju na svim poljima, odredili smo predstavnika Gradske uprave u Kriznom štabu BPK-a koji nas informiše i mi postupamo po naredbama i uputama, kako Kriznog štaba BPK-a, tako i FBiH. Na naš prijedlog Kriznom štabu obustavljen je rad JU za predškolski odgoj i obrazovanje vrtić Sunce i ovom prilikom pozivamo poslodavce da imaju razumijevanje prema roditeljima čija su djeca u obdaništima, a nemaju kome ostaviti djecu na čuvanje. U zgradi Gradske uprave usljed novonastale situacije smo obustavili vololontiranje za naših 17 volontera kako bi samnjili broj uposlenika u zgradi. Na današnjoj sjednici smo donijeli zaključke u sklopu kojih Kriznom štabu BPK-a stavljamo na raspolaganje sve prostorije odnosno objekte svih mjesnih zajednica na prostoru grada Goražda, kako bi se iste mogle koristiti za karantin u slučaju pojave oboljelih od koronavirusa, zatim da izvrši dodatni napor u obezbjeđenju potrebnih materijalno-tehničkih sredstava za prevenciju i suzbijanje širenja virusa, kao i da odobravamo sredstva za hitnu intervenciju u vezi sa nastankom pandemije – koronavirus, uz Odluku koja će precizirati potrebu.

 

Danas želimo da uputimo i apel svi građanima da budu jako oprezni i nema razloga za paniku, ali ima razloga za oprez i odgovornost i ovo je teška situacija ali mi ćemo se izboriti. U skladu s tim, još jednom molim sve građane da sve svoje aktivnosti u Gradskoj upravi svedu na minimum i da što više koriste telefone i online način komunikacije i time ćemo olakšati svima nama.”