Naredba Kantonalnog štaba civilne zaštite

Na osnovu člana 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10) i člana 29. Pravilnika o načinu rada i funkcionisanja štabova i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj: 77/06), Kantonalni štab civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 1. vanrednoj sjednici, održanoj dana 17.03.2020. godine, d o n o s i

 

N A R E D B U

 

 1. Naredbe Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde donesene prije 16.03.2020. godine, ostaju na snazi.
 2. Stavlja se van snage Naredba Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj: 08-33-189-92/20 od 16.03.2020. godine.
 3. Naređuje se čišćenje i dezinfekcija u svim javnim ustanovama, javnim preduzećima i privrednim subjektima na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, i pranje ulica (dva puta sedmično), dezinfekcija dječijih i školskih igrališta.
 4. Zabranjuju se sve grupne sportsko-rekreativne aktivnosti (fitnesi, bazen, teretane, kuglane i sl) na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde do daljnjeg.
 5. Zabranjuje se svako javno okupljanje na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao i organiziranje privatnih skupova, proslava i sl. na javnim mjestima do daljnjeg.
 6. Zabranjuje se rad svih dječijih igraonica na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde do daljnjeg.
 7. Zabranjuje se rad sportskih kladionica i kazina na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde do daljnjeg.
 8. Zabranjuje se služenje nargila u ugostiteljskim objektima na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde do daljnjeg.
 9. Do daljnjeg se ograničava radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde do 18:00 sati, izuzev hotela, motela, hostela koji pružaju smještaj i ishranu gostima smještenim u takvim objektima.
 10. Do daljnjeg se ograničava radno vrijeme svih tržnih centara i trgovinskih radnji na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde do 20:00 sati.
 11. Do daljnjeg se ograničava radno vrijeme benzinskih pumpi na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde do 20:00 sati, izuzev točenja goriva.
 12. Naređuje se strogo poštivanje naredbi o samoizolaciji licima stavljenim pod zdravstveni nadzor na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
 13. Naređuje se Upravi policije MUP-a Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da po prijavi građana ili sopstvenim saznanjima vrše provjere lica koja su stavljena pod zdravstveni nazdor rješenjima sanitarnog inspektora, te o tome sačine službenu zabilješku i u slučaju nepoštivanja o tome obavijeste Kantonalnu upravu za inspekciju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
 14. Naređuje se svim štabovima civilne zaštite jedinica lokalne samouprave na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da odrede i pripreme objekte za potrebe izolatorija.
 15. Naređuje se svim organima uprave, privrednim subjektima, ustanova i dr. da poduzmu neophodne mjere zaštite svojih uposlenika u cilju prevencije prijenosa i širenja zaraze.
 16. Preporučuje se stanovništvu na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da kretanja i socijalne kontakte reduciraju samo na neophodne.
 17. Nadzor nad sprovođenjem naredbe Kantonalnog štaba civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde provodit će Uprava policije MUP-a Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
 18. Naredba stupa na snagu odmah, a primjenjivat će se od 18.03.2020. godine.